Kontakt:
Asociace konopných klubů

Tisková zpráva asociace konopných klubů: Inspirace německým modelem - regulace samopěstování a otevření konopných klubů v ČR – Cesta vpřed

 

Praha, Česká republika – Asociace konopných klubů České republiky apeluje na inspiraci německým modelem regulace konopí a vyzývá k urychlenému zavedení podobného systému u nás. Příklad našich západních sousedů jasně ukazuje, že pragmatický přístup k regulaci konopí je možný i v EU a může v budoucnu přinést pozitivní sociální, ekonomické a zdravotní dopady.

 

V Německu to pochopili – proč ne u nás?

 

Německo se stalo průkopníkem v efektivním způsobu regulace konopí, jehož přínosy jsou nezpochybnitelné. Regulace samopěstování a možnost vzniku konopných klubů tam povede k větší kontrole nad trhem, zvýšení bezpečnosti produktů, výrazné redukci nelegálního obchodu a naplnění harmreduction politiky. Česká republika má jedinečnou šanci vykročit stejným směrem jako Německo a my se ptáme, kdy se i v České republice dočkáme ukončení desítky let trvající konopné prohibice?

 

Pojďme do akce!

 

Každé zbytečné odkládání regulace samopěstování a zavedení regulovaných konopných klubů otevírá dveře nečestným obchodníkům, kteří se nezdráhají prodávat nebezpečné syntetické deriváty nezletilým. Tyto aktivity nejenže ohrožují zdraví našich dětí, ale také obcházejí vládní regulace, což podkopává veškeré snahy o bezpečný, legální a státem regulovaný trh s konopím. Není čas na váhání, je čas jednat a chránit naše občany tím, že nabídneme bezpečné a legální prostředí pro samopěstitele pěstovat konopí u sebe doma, nebo se sdružit v konopných klubech, tak jak to udělali v Německu.

 

Výzva k racionální politice v oblasti konopí

 

Tento přístup také zahrnuje striktní ochranu proti vstupu nezletilých a zajišťuje, že všechny produkty musí být chráněny proti krádeži a neoprávněnému přístupu. Kluby jsou povinny dodržovat stanovenou minimální vzdálenost od škol a dětských hřišť, což značně snižuje riziko expozice konopí dětem a mládeži. Cílem zavedení těchto pravidel a regulací v České republice je snížení přístupu nezletilých k nelegálním a potenciálně nebezpečným látkám, převedení samopěstitelů a uživatelů konopí z černého trhu na trh legální, ale také získání dat, která stát získá od členů konopných klubů k naplnění harm reduction politiky.

 

Přijetím těchto postupů můžeme zajistit, že Česká republika nezůstane pozadu v oblasti regulace konopí a ochrany veřejného zdraví. Apelujeme na vládu, aby bez zbytečných průtahů přijala regulaci samopěstování a implementovala model konopných klubů podobný tomu, který schválili v Německu. Tímto krokem nejenže zajistíme bezpečnější prostředí pro naše občany, ale také otevřeme dveře novým ekonomickým příležitostem a posílíme boj proti nelegálnímu obchodu s drogami.

 

O Asociaci konopných klubů ČR

 

Asociace konopných klubů v České republice se zavazuje k propagaci bezpečného, regulovaného a odpovědného přístupu ke konzumaci konopí. Skrze vzdělávání, advokacii a spolupráci s vládou a veřejností usilujeme o rozumný a informovaný přístup k této tématice.

 

Pro další informace kontaktujte:
Jméno: Martin Podešva
Pozice: Předseda AKK
Email: info@asociacekk.cz
Tel: 731 616 222

 

PDF odkaz.logo klubu